Luca VisualFX Impackt – Hiệu ứng chuyển cảnh cho FinalCut

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Transitions for Final Cut Pro X. Create digital and analogue glitches, dramatic wipes, customizable spin, tear, bleed, split, prismatic fx and a lot more… One pack of visual fx a world of solutions!

System Requirements
FCP X 10.0.6 or above, Mac OSX 10.7 or above, FxFactory 4.0 or above. A graphics card of at least 1GB is strongly recommended.
lucas - IMPACKT icon1

Luca VisualFX Impackt 1.0.0 (Mac OS X)

http://www.fshare.vn/file/TK3NWY399T/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Red Giant Shooter Suite 13 - Plugin cho AE, Premiere, Final Cut
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.