Luca VisualFX Impackt – Hiệu ứng chuyển cảnh cho FinalCut

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Transitions for Final Cut Pro X. Create digital and analogue glitches, dramatic wipes, customizable spin, tear, bleed, split, prismatic fx and a lot more… One pack of visual fx a world of solutions!

System Requirements
FCP X 10.0.6 or above, Mac OSX 10.7 or above, FxFactory 4.0 or above. A graphics card of at least 1GB is strongly recommended.
lucas - IMPACKT icon1

Luca VisualFX Impackt 1.0.0 (Mac OS X)

http://www.fshare.vn/file/TK3NWY399T/

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  FilmConvert Nitrate - bản nâng cấp của FilmConvert, chuyên chỉnh màu cho Video

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.