Mac Shutdown - Chương trình hẹn giờ tắt máy - Apps, Games, Tips for macOS

Mac Shutdown – Chương trình hẹn giờ tắt máy

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Mac Shutdown giúp bạn thiết lập để tự động tắt máy tính. Ví dụ bạn cần download một file dung lượng lớn và bạn thiết lập khi download file xong máy sẽ tự động tắt.

Mac Shutdown có giao diện thân thiện và dễ dàng để sử dụng.

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Time To Sleep - Hẹn giờ tắt mở Macbook

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới