MagicPrefs – Thêm chức năng cho Magic Mouse

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

MagicPrefs là ứng dụng miễn phí dành cho Mac OS X giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và thêm các chức năng dành Apple Magic Mouse, Magic Trackpad và the MacBook glass trackpad.

Chương trình bao gồm các chức năng chính sau:

– Có khả năng kết hợp các chức năng tùy biến các hành động phức tạp khác nhau như kích chuột đơn, kép, lướt, di chuyển nhanh, chậm, Middle Click , Hold Down Both Mouse Buttons , Spaces , Expose, Dashboard…

– Có thể tăng tốc độ di chuyển chuột lên tới 200%

magic-prefpane

macgicpre

MagicPref

http://www.fshare.vn/file/T7ZV7ZKPWT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  SmoothScroll - Giúp Magic Mouse "mượt" hơn
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.