MagicPrefs – Thêm chức năng cho Magic Mouse

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

MagicPrefs là ứng dụng miễn phí dành cho Mac OS X giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và thêm các chức năng dành Apple Magic Mouse, Magic Trackpad và the MacBook glass trackpad.

Chương trình bao gồm các chức năng chính sau:

– Có khả năng kết hợp các chức năng tùy biến các hành động phức tạp khác nhau như kích chuột đơn, kép, lướt, di chuyển nhanh, chậm, Middle Click , Hold Down Both Mouse Buttons , Spaces , Expose, Dashboard…

– Có thể tăng tốc độ di chuyển chuột lên tới 200%

magic-prefpane

macgicpre

MagicPref

http://www.fshare.vn/file/T7ZV7ZKPWT/

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  BetterTouchTool - Thêm chức năng cho Magic Mouse, Trackpad

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.