Magnet – Phần mềm quản lý cửa sổ tuyệt vời trên Mac

May 13, 2017
Lifestyle
1 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Window Magnet sẽ thay đổi cách bạn làm việc với các cửa sổ trên Mac. Bạn có thể dễ dàng snap 1 cửa sổ bất kỳ vào các kích thước và vị trí khác nhau bằng cách kéo và thả vào các góc màn hình. Bạn cũng thể cho hiển thị 4 cửa sổ đều nhau trên màn hình trong nháy mắt.

Features

  • Move and Resize. In just one drag you snap any window into left, right, top and bottom halves and into all four quarters of your screen.
  • Real Fullscreen. Go nice, full, edge-to-edge fullscreen by simply dragging any window to the top of the screen and don’t mess with that tiny green “zoom” button that almost never seems to do what you want it to.
  • Easy Restore. Return a window to its previous size by simply dragging it from its snapped position and it will pop back to the shape it had before.
  • Menu Bar Assistant. Access all features and preferences through menu bar icon sitting right at the top of your screen to be on hand any time you need it.
  • Keyboard Shortcuts. For all you keystroke lovers, use predefined keyboard shortcuts or create your very own ones that fit your needs.
  • External Display Support. Manage your bigger workspace at the speed of light, even on external display.
  • Switchers Friendly. If you’ve experimented with Windows 7, you may have used something very similar and will be pleased to have one of the greatest window management tools on your shiny new Mac
Tham khảo thêm  MaxSnap - Công cụ quản lý cửa sổ mạnh mẽ

Magnet.v2.1.0

https://www.fshare.vn/file/JL4HR41KF8KV

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.