MarginNote X Pro – Công cụ tuyệt vời cho các bạn sinh viên

Oct 2, 2019
MAC APPLICATION
2 0

MarginNote cho Mac không những là công cụ đọc tài liệu PDF, ePub chuyên nghiệp mà còn hỗ trợ chèn chú thích, viết ghi chú, sắp xếp chúng thành bản đồ tư duy hay tạo flashcard để ghi nhớ nội dung dễ dàng hơn.

 

MarginNote_X_v2.7.6

https://www.fshare.vn/file/6E7INKKT8E1O

MarginNote_3_3.2.2003

https://www.fshare.vn/file/CDI78885PW5Q

MarginNote_3_3.3.1103

https://www.fshare.vn/file/Z5FEHZ6MDO1S

MarginNote_3_3.3.6007_fix

https://www.fshare.vn/file/YQGTITBV4MLU

MarginNote_3_3.4.2005

https://www.fshare.vn/file/A4IXVCSMJKXR

MarginNote_3_3.4.5

https://www.fshare.vn/file/TR68CQHVNCJE

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn cập nhật gói ngôn ngữ mới nhất cho Rosetta Stone

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.