Master of Typing 3 – Ứng dụng tập đánh máy trên Mac

Feb 2, 2020
FEATURED
6 0

Mình từng tìm ứng dụng giúp tập đánh văn bản trên Mac để cho mấy đứa nhỏ trong nhà tập đánh chữ. Và Master of Typing 3 là ứng dụng tập đánh chữ trên Mac tốt nhất mà mình tìm được

Master of Typing 2 có nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn luyện gõ 10 ngón 1 cách nhanh chóng. Tránh tình trạng “nhất dương chỉ” của đại đa số giới trẻ hiện nay.

Hướng dẫn:

1) Đọc Help để biết các MODE học;
2) dùng PROMPTS, khi có gì đó không hiểu;
3) Thử luyện kỹ năng đánh máy của bạn trong thực tế;
4) Chọn EXAM MODE và chọn mức độ khó;
5) Xem thống kê chi tiết về thời gian, tốc độ, độ chính xác
6) Luyện tập mỗi ngày cho tới khi thành thạo

master of typing

Master of Typing 2 3.2.0

https://www.fshare.vn/file/HUHLAESIXU89

Master_of_Typing_2_v8.3.1

https://www.fshare.vn/file/IUFC7OLKU9HC

Master_of_Typing_3_3.5.3

https://www.fshare.vn/file/7Y23YDMPFQ43

Master_of_Typing_3_3.8.1

https://www.fshare.vn/file/AYOA26HL84MH

Master of Typing 2 4.4.2

https://www.fshare.vn/file/I61CBDLKVDXA

Master_of_Typing_2_4.4.3

https://www.fshare.vn/file/J9DTPTOQC7QT

Master_of_Typing_3_3.8.3

https://www.fshare.vn/file/E6E9RSEDEKEZ

Master_of_Typing_3_15.8.5

https://www.fshare.vn/file/PA26D59M2441

Master of Typing 3.8.7 15.8.7

https://www.fshare.vn/file/WXPI2J76XVDV

Master_of_Typing_3_3.8.8__15.8.8

https://www.fshare.vn/file/NFVVJRX6PRIX

Master_of_Typing_3_3.9.0__15.9.0

https://www.fshare.vn/file/V5UKZZQGQ2TM

Master_of_Typing_-_Advanced_Edition_3.10.0

https://www.fshare.vn/file/QZFVWM28M7WM

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.