Mate Translate – Ứng dụng tra từ điển trên Mac

Apr 2, 2020
Business
4 0

Mate Translate, gọi tắt Mate, là ứng dụng biên dịch và từ điển tất cả trong một trên Mac.  Mate Translate hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ khác nhau.

Đúng như tên gọi, Mate giống như 1 người bạn đồng hành tin cậy trong công việc, học tập và cuộc sống của bạn. Mate Translate hỗ trợ dịch từ vựng, cụm từ và văn bản giữa 103 ngôn ngữ trên thế giới. Từ điển và sách cụm từ tích hợp trong Mate Translate giúp bạn dịch cả trang, website và giao tiếp dễ dàng với người nước ngoài.

Mate_Translate_6.0.1

https://www.fshare.vn/file/SD8PNV3LF3TK

Mate_Translate_6.0.3

https://www.fshare.vn/file/Z9WLWJPMPHZ7

Mate_Translate_6.0.5

https://www.fshare.vn/file/TY5ITD441GY8

Mate_Translate_6.0.6

https://www.fshare.vn/file/MFZG1FTMCLM2

Mate_Translate_6.0.7

https://www.fshare.vn/file/A248HHQZGY8Z

Mate Translate 6.1.0

https://www.fshare.vn/file/68AIFDB4FGSD

Mate Translate 6.1.1

https://www.fshare.vn/file/NFYA93FNN4AR

Mate Translate 6.1.2

https://www.fshare.vn/file/JUD1RGQZKIOJ

Mate Translate 6.1.4

https://www.fshare.vn/file/KNCG1GWZWDSL

Mate Translate 6.2.0

https://www.fshare.vn/file/SFFKDTQZIBSO

Mate Translate 6.2.1

https://www.fshare.vn/file/83J4MLSVS4UN

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Rosetta Stone, phần mềm học ngoại ngữ tốt nhất trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Admin update 6.1.4 đi ạ, tks adm

    Giang October 23, 2019 3:43 pm Reply
    • đã up

      Maclife.vn October 24, 2019 6:31 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.