MediaHuman Youtube Downloader – hỗ trợ tải video từ Youtube và các trang web khác

MediaHuman Youtube Downloader được xem là một trong những phần mềm tải video từ youtube hoặc các trang web khác thông dụng, với tốc độ download nhanh chóng, với công nghệ phát triển phần mềm đặc biệt giúp tự động nhận video từ các trang web.

Ngoài khả năng download video từ các trang web phần mềm còn có thể chuyển đổi định dạng các video đã tải về sang nhiều định dạng khác nhau, với chất lượng video được giữ nguyên bản đã tải về do đó chất lượng hình ảnh của video đã được chuyển đổi không hề bị ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi.

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.13

https://www.fshare.vn/file/LHC1TSAQI4R8

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.13__1703

https://www.fshare.vn/file/9ABH6776XVE2

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.15__2404

https://www.fshare.vn/file/MYO8VGD6HMEW

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.16__1005

https://www.fshare.vn/file/9DW4LBJHJXT3

MediaHuman YouTube Downloader 3.9.9.16 (2305)

https://www.fshare.vn/file/2SK5R67BLVBL

MediaHuman YouTube Downloader 3.9.9.16 3005

https://www.fshare.vn/file/SVPMSTIPTQW1

MediaHuman YouTube Downloader 3.9.9.17 (0906)

https://www.fshare.vn/file/L7XSVQTK7YXK

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.17.1406

https://www.fshare.vn/file/BROQEKBLT2JA

MediaHuman YouTube Downloader 3.9.9.19 (3006)

https://www.fshare.vn/file/LJMBEQ9QQ57A

MediaHuman.YTube.Downloade.3.9.9.20_1807

https://www.fshare.vn/file/3DCA5MH65Z8W

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.20_2207

https://www.fshare.vn/file/WYXF3TNKJS3R

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.21_.3007

https://www.fshare.vn/file/DNWBICYHBROU

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.30__2912

https://www.fshare.vn/file/GHS8HHNJFC5G

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.32__2401

https://www.fshare.vn/file/2C926IOLPI4Q

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.33__2002

https://www.fshare.vn/file/54R9OEMQHWUB

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.34__1703

https://www.fshare.vn/file/IWT3P3X7YWCR

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.35__2103

https://www.fshare.vn/file/KIJWNBCFUS3R

MediaHuman_YouTube_Downloader_3.9.9.35__2303

https://www.fshare.vn/file/9L133W15ASVR

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Mac Video Downloader - Trình download nhạc, phim từ hơn 200,000 sites
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.