MenuTab Pro for Gmail – Truy cập Gmail ngay trên Menubar

Aug 14, 2017
Business
1 0

MenuTab Pro for Gmail cung cấp cho bạn 1 cách hoàn toàn mới để truy cập Gmail, không cần phải vào Web, chỉ cần click vào Menubar.

Ứng dụng hiện icon báo có mail tương tự như ứng dụng mail trên iphone, bạn cũng có thể thiết lập phím tắt để truy cập mail (mặc định Ctrl G), hỗ trợ đầy đủ Google Talk…, hỗ trợ cả chế độ Full Screen và Popup rất tiện lợi

REQUIREMENTS

OS X 10.8 or later, 64-bit processor

MenuTab Pro for Gmail 1.7

https://www.fshare.vn/file/UWSWUD1P9T3Q

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Mia for Gmail - Gmail client nhanh, nhẹ trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.