Middle – Thêm “chuột giữa” cho Magic mouse hay Trackpad

May 25, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Middle giúp bạn thêm thao tác click chuột giữa (tương tự như nhấn trên con lăn trên các chuột khác) dành cho Magic mouse hay Trackpad

Các thao tác có thể gán

 

  • Click with three fingers (trackpad or Magic Mouse)
  • Tap with three fingers (trackpad or Magic Mouse)
  • Force touch with one finger on a force touch compatible trackpad
  • Click with one finger in the center of the Magic Mouse

Middle_1.3.7

https://www.fshare.vn/file/RVRYA96QW5NN

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  SteerMouse - Thêm chức năng cho chuột của hãng thứ 3
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.