Mirror for LG TV 3.5 – Mirror màn hình Mac tới bất kỳ LG Smart TV

Nov 29, 2019
Lifestyle
0 1

Ứng dụng giúp hiển thị màn hình Mac dạng mirror ra màn hình của bất kỳ Smart TV LG nào. Không cần dây rợ và mua thêm phần cứng nào

Phần mềm hoạt động trên LG Smart TV từ đời 2012 trở đi

Ứng dụng này có độ trễ khoảng 1, 2 hoặc 3 giây tùy đường truyền mạng, nên không phù hợp để chơi game nhá

Tuy nhiên, Ứng dụng phù hợp để xem phim, trình chiếu slide, xem ảnh… và nhiều mục đích khác.

Chất lượng hiển thị sẽ phụ thuộc và chất lượng đường truyền của gia đình bạn. Một vài kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hình ảnh

– Cắm trực tiếp TIV của bạn bằng cáp LAN vô trực tiếp router.
– Dùng một Router chuẩn “ac”. Nếu không có, có thể dùng router chuẩn “n” .
– Hạn chế để mạng quá tải (không tải các file lớn khi đang mirror)

Mirror for Samsung TV 1.2

Mirror for Samsung TV

Mirror for LG TV 1.2

https://www.fshare.vn/file/AIFB2ZMSUL4K

Mirror for LG TV 1.3.7

https://www.fshare.vn/file/HY6K5QYDP442

Mirror for LG TV 1.3.8

https://www.fshare.vn/file/4HS7F8LYV86V

Mirror for LG TV 1.4.1

https://www.fshare.vn/file/Y5IUIPRFI3KE

Mirror for LG TV 2.2.2

https://www.fshare.vn/file/WLYU1A3AXMZS

Mirror for LG TV 2.3

https://www.fshare.vn/file/W28QP57E2US8

Mirror for LG TV 3.3

https://www.fshare.vn/file/FGSD8NDJE42M

Mirror for LG TV 3.4

https://www.fshare.vn/file/5EB39RSD7KZ1

Mirror for LG TV 3.5.1

https://www.fshare.vn/file/1TQX6UHJZ359

Mirror for LG TV 3.5.2

https://www.fshare.vn/file/AN2465Y7QUS6

Mirror_for_LG_TV_3.5.6

https://www.fshare.vn/file/YBCIBO9ZV884

Mirror_for_LG_TV_3.6

https://www.fshare.vn/file/X83EJ6Z7QUPS

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

Tham khảo thêm  X-Mirage: Trình chiếu, quay phim màn hình iOS ngay trên Mac

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
  • version 3.6 sau khi cài chạy được một hồi nó yêu cầu nhập key kích hoạt ad ơi.

    Seung Man 01/06/2020 2:10 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.