Mirror for Panasonic TV 3.5 – Mirror màn hình Mac tới bất kỳ Panasonic Smart TV

Nov 29, 2019
MAC APPLICATION
0 1

Mirror for Panasonic TV là ứng dụng mirror màn hình Mac của bạn tới bất kỳ Tivi Smart Tivi Panasonic nào. Không cần dây hoặc thêm bất kỳ phần cứng nào

Tham khảo thêm  Mirror for Sony TV 3.5 - Mirror màn hình Mac tới bất kỳ Smart TV Sony

Mirror for Panasonic TV 1.3.7

Chất lượng khi Mirror sẽ phụ thuộc vào chất lượng của mạng nội bộ. Kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khi mirror.

  • Tốt nhất, kết nối Tivi bằng Cáp Lan trực tiếp tới Router.
  • Dùng một “ac” router. Nếu không có thể dụng Router chuẩn “n”
  • Cố gắng đừng để quá tải mạng Wifi bằng cách hạn chế tải file nặng trong khi Mirror…

Mirror for Panasonic TV 1.3.7

REQUIREMENTS

OS X 10.10 or later, 64-bit processor

Mirror for Panasonic TV 1.3.7

https://www.fshare.vn/file/42MSSD7L4HUL

Mirror for Panasonic TV 1.4

https://www.fshare.vn/file/2NU1B7UBPEJ9

Mirror for Panasonic TV 2.2.1

https://www.fshare.vn/file/YZQI1CELLWHE

Mirror for Panasonic TV 2.2.2

https://www.fshare.vn/file/8UE5AN8UD1RE

Mirror for Panasonic TV 3

https://www.fshare.vn/file/ERC6K3GPZI9K

Mirror for Panasonic TV 3.3

https://www.fshare.vn/file/FI1B7TBPFQ59

Mirror_for_Panasonic_TV_3.4.1

https://www.fshare.vn/file/CQHTGJ1A12YC

Mirror_for_Panasonic_TV_3.5.1

https://www.fshare.vn/file/CA6PQC7NG3P4

Mirror_for_Panasonic_TV_3.5.6

https://www.fshare.vn/file/SFK872DGUL7X

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.