Mountain Duck - Ứng dụng kết nối FTP trên Mac - Apps, Games, Tips for macOS

Mountain Duck – Ứng dụng kết nối FTP trên Mac

Duck Mountain cho phép bạn tạo kết nối  FTP, SFTP, WebDAV, Azure Cloud Storage, S3, Google Cloud Storage, Google Drive và OpenStack Swift như là một ổ cứng trong Finder. Dựa trên mã nguồn mở Cyberduck, tất cả các giao thức chính được hỗ trợ để kết nối với hầu hết các máy chủ bạn muốn. Mở các tệp tin từ xa với bất kỳ ứng dụng nào như mở trên ổ cứng trên máy. Chuyển các tập tin bằng Finder.

Mountain Duck 2.0.0.7169

https://www.fshare.vn/file/XRRBXHCXF3TO

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  PeakHour – Theo dõi và phân tích lưu lượng mạng

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới