Easy MP3 Converter Pro – Chuyển tất cả các định dạng media sang MP3

Mar 22, 2020
MAC APPLICATION
1 0

MP3-Converter Pro có thể giúp bạn chuyển đổi hầu hết tất cả các định dạng media sang Mp3.

Key features:
1.Soporte audio formats: wma, aac, mp3, mp2, wav, ogg, ac3, flac, aiff, m4a, mka, ape.
2. Video formats supported: WMV, ASF, xwmv, xwma, avi, mpeg, mpg, rm, rmvb, MP4,3GP, 3g2, mov, qt, mts, mkv, ts, flv, f4v.
3.Soporte coding for constant bit rate
4.Soporte for variable bitrate encoding
5. High efficiency conversion, conversion of 8 minutes of music can be made in 10 seconds
6. Easy to use, simply drag and drop operation can complete
7. Automatically convert metadata id3tag
8. Support conversion batch
NOTE: NO supports DRM encrypted files.

Easy MP3-Converter_Pro_2.8.0

https://www.fshare.vn/file/WT75THNICXEU

Easy MP3-Converter_Pro_2.9.0

https://www.fshare.vn/file/88AFZGY94GOT

Easy_MP3_Converter_Pro_2.10.0

https://www.fshare.vn/file/4Y92A1XFYABE

Easy_MP3_Converter_Pro_3.0.0

https://www.fshare.vn/file/L4HR5788AG52

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  4k Youtube to Mp3 - chuyển video trên youtube thành file Mp3
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.