MP3 Gain – Thay đổi gain cho file âm thanh

Nov 13, 2019
MAC APPLICATION
2 1

MP3 Gain for Mac là công cụ giúp bạn thay đổi gain cho file âm thanh như mp3, wma,..vv.. mà không làm giảm chất lượng âm thanh.

Key Features:
-Support many audio formats (mp3, wma, wav, flac, m4a, ac3, mp2, ogg)
-Support batch adjustment.

Note: Do not support audio files DRM protected.

MP3_Gain_4_4.1.0

https://www.fshare.vn/file/DHY7S4WWJOKH

MP3_Gain_4_4.3.0

https://www.fshare.vn/file/452MPELKPMQK

MP3_Gain_4_4.7.0

https://www.fshare.vn/file/JR1KIIQW5LCL

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Pro Tools 10 - Công cụ biên tập và chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.