Hnmac macone

MWeb – Công cụ hỗ trợ thiết kế website

11/10/2021
Developer
0 0

MWeb can handle professional-level markdown with support for markdown extensions. It provides publishing to various social networks and blogging formats, as well as various preview themes. It also has two work modes: external, which allows the addition of external folders; and library, designed for note-taking and static blogging.
Features

Full GFM (GitHub Flavored Markdown) supported
Publish/Update to WordPress, Metaweblog API services, WordPress.com, Evernote, Blogger, Tumblr.
Drag-and-drop or paste to insert pictrue and display immediately.
Live preview and export to PDF/HTML/RTF/DOCX
External folder, library, static blog/website generator

REQUIREMENTS

OS X 10.9 or later, 64-bit processor

mweb for mac

Mweb 2.1.7

www.fshare.vn/file/22VYV86Z5GLC

Mweb 3.2.2

www.fshare.vn/file/5ZA3EHVNG1FU

Mweb 3.2.7

www.fshare.vn/file/KDXDNWEW4K84

Mweb 3.3.1

www.fshare.vn/file/JT65VS2JCQEK

Mweb 3.3.9

www.fshare.vn/file/MU5WT3Q7HHS6

Mweb 3.4.2

www.fshare.vn/file/BXKSWZWAF1KG

Mweb 3.4.4

www.fshare.vn/file/BPB7T663LHAS

MWeb 4.0.5 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/L11V19VGBWBL

MWeb 4.0.6

www.fshare.vn/file/V5R68E1P7JS7

MWeb 4.0.7

www.fshare.vn/file/TVNCI9HD6E7M

MWeb Pro 4.1.5

www.fshare.vn/file/3B1ZMU4Q54Y8

MWeb_Pro_4.1.6

www.fshare.vn/file/SZBBDMSR7E43

MWeb Pro 4.1.7

www.fshare.vn/file/PFOTWQP32QAX

MWeb_Pro_4.1.9

www.fshare.vn/file/WPMM257CUZ6J

MWeb Pro 4.2.1

www.fshare.vn/file/7CTSBXF4ZCES

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Goka.vn

Dù vì bất cứ lý do gì, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x