Navicat for MariaDB – Công cụ quản lý MariaDB

Jul 20, 2018
Developer
0 0

Navicat for MariaDB cung cấp cho bạn công cụ cơ sở dữ liệu MariaDB. Nó hoạt động với bất kỳ máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB từ phiên bản 5.1 trở lên, và hỗ trợ tất cả các loại đối tượng MySQL.

Navicat for MariaDB 12.0.28

https://www.fshare.vn/file/2YERGORKBH8E

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Navicat Premium Essentials - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.