Navicat for MySQL – Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL chuyên nghiệp

Jul 20, 2018
Developer
0 0

Navicat for MySQL là một công cụ giao diện đồ họa tích hợp cho phép bạn thực hiện quản trị MySQL và phát triển cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng hơn.

Phần mềm cho phép bạn tạo ra các mô hình dữ liệu, dữ liệu nhập/ xuất, sao lưu, cơ sở dữ liệu, tạo ra các truy vấn và quản lý máy chủ MySQL. Nó cũng bao gồm một trình quản lý đồ họa đầy đủ tính năng cho việc thiết lập người dùng và quyền truy cập và nhiều hơn nữa.

Navicat phù hợp cho các nhà phát triển chuyên nghiệp, nhưng vẫn dễ dàng để tìm hiểu cho người dùng mới

Navicat for MySQL 11.2.12

 

Navicat for MySQL 11.2.12

https://www.fshare.vn/file/YLU62I3MN37I

Navicat for MySQL 12.0.28

https://www.fshare.vn/file/V85TE9RVRY8Z

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  RealVNC cho mac - Truy cập, điều khiển máy tính từ xa
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.