NCH Express Account – Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Jan 12, 2020
Business
0 0

Express Account là phần mềm kế toán doanh nghiệp chuyên nghiệp, hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ cần ghi chép và báo cáo về dòng tiền đến và đi bao gồm bán hàng, biên lai, thanh toán và mua hàng.

Dễ dàng theo dõi thanh toán và giao dịch tiền gửi
Xem số dư và báo cáo để xem doanh nghiệp của bạn đang hoạt động như thế nào
Email hoặc fax báo cáo trực tiếp đến tài khoản của bạn

Chi tiết trên trang chủ: https://www.nchsoftware.com/accounting/index.html

NCH_ExpressAccounts_Plus_7.04

https://www.fshare.vn/file/GIVNA7TBTY11

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.