NCH ExpressZip plus – Phần mềm nén, giải nén file hiệu quả

Jan 12, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Express Zip là một trong những công cụ lưu trữ và nén tệp ổn định, dễ sử dụng và toàn diện nhất hiện có. Tạo, quản lý và trích xuất các tập tin và thư mục nén. Giảm dung lượng tệp cần thiết bằng cách nén các tệp lớn trước khi gửi chúng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng.

Express Zip Features
 • Create new ZIP files quickly
 • Open, unzip and extract popular archive formats including ZIP, RAR, CAB, TAR, 7Z, ISO, GZIP, MULTIDISK and more
 • Manage ZIP files by editing or moving contents
 • Encrypt ZIP files or open encrypted archives
 • Email ZIP files in two easy clicks
 • Convert archives to ZIP from other formats
 • Burn archived files to CD/DVD for long term backup
 • Right-click menu options to Compress or Extract directly from your file browser
 • Split large ZIP files into smaller parts with multi-part split ZIP archives
 • Easy drag and drop functionality
 • Fit more files on a flash drive or external storage device
 • Create a PAR2 recovery file to repair incomplete or corrupt archives
 • Password protect ZIP files containing sensitive documents

NCH_ExpressZip_Plus_7.00

https://www.fshare.vn/file/8BN342P2VYWG

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  WinZip Mac Pro Edition -Winzip phiên bản cho Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.