Offworld Trading Company + 4DLC 1.9 – Game chiến lược và mô phỏng không gian

Mar 15, 2017
MAC GAMES
0 0

Đến từ nhà thiết kế game Civilization IV, Offworld Trading Company mang đến một làn gió mới cho thể loại game chiến lược

Trong game, Sao hỏa bị chiếm làm thuộc địa và bạn được mời để giải cứu sao hỏa. Tuy nhiên bạn không phải người duy nhất được mời. Các đối thủ khác cũng ở đây và họ không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt lãnh thổ…

Offworld Trading Company

Offworld Trading Company1

Minimum System Requirements:

  • Processor: 1.4 GHz Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 3870 / Intel HD Graphics 4600

Chú ý: Dùng Betterzip để giải nén và sau đó chép vào thư mục Application và chạy file. Nếu trong quá trình giải nén bị lỗi thì chọn Go on để tiếp tục

Offworld Trading Company + 4DLC 1.9

https://www.fshare.vn/file/7CTUIS4VT9IJ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Crookz The Big Heist - Game chiến lược
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.