One Switch – mang những “Nút” hữu ích lên menu bar

Dec 17, 2019
FEATURED
2 0

One Switch là một ứng dụng có dung lượng cực nhỏ nhưng lại cực kỳ hữu ích. Nó được thiết kế tối giản nhưng lại vô cùng tiện dụng, những nút hữu ích nhất, hay sử dụng nhất nhưng thường phải truy cập nhiều bước nay sẽ được mang ra ngay thanh Menubar. Nói có thể có hiểu nhưng bạn chỉ cần xem hình bên dưới là hiểu ^_^

Hide desktop icons
Hide your messy desktop with a single click.
Dark Mode
Switches the Dark mode at any time.
Stay awake
Prevent your Mac to sleep or screen saver display.
Screensaver
Sometimes you like to turn it on manually.
AirPods
Connect AirPods with your Mac in just a second.

One_Switch_1.1

https://www.fshare.vn/file/LJPMRQ1O4578

One_Switch_1.2

https://www.fshare.vn/file/2B1ZN1W4NLTZ

One_Switch_1.3

https://www.fshare.vn/file/RLH9N6OKJOJE

One_Switch_1.4

https://www.fshare.vn/file/917JWNB8136A

One_Switch_1.4.1

https://www.fshare.vn/file/3K9DSK718U9G

One_Switch_1.5

https://www.fshare.vn/file/IZ6K2A1ZN21M

One_Switch_1.6.2

https://www.fshare.vn/file/KSZCI64TFFJ8

One_Switch_1.6.3

https://www.fshare.vn/file/YU4Q41KHFEHX

One_Switch_1.7

https://www.fshare.vn/file/PDDJCRKAH7CU

One_Switch_1.7.1

https://www.fshare.vn/file/EHX259JRUQUQ

One_Switch_1.8

https://www.fshare.vn/file/MU2HZA5MDP5B

One_Switch_1.8.2

https://www.fshare.vn/file/ZXG68DW6TCYJ

One_Switch_1.9

https://www.fshare.vn/file/ODH2KEYFVXSW

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  iStatistica Pro - Ứng dụng theo dõi thông tin hệ thống

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.