Paintstorm Studio – Phần mềm vẽ chuyên nghiệp

Sep 19, 2019
Graphics & Design
0 0

Paintstorm Studio là ứng dụng vẽ kỹ thuật số chuyên nghiệp, Ứng dụng có kho cọ vẽ phong phú, cho phép bạn sử dụng mask và layer giúp bạn tự do thể hiện sự sáng tạo cho dù là vẽ những chi tiết phức tạp.

Main Features:
 • Incredıble Possıbılıtıes For Brush Settıngs
 • Full Control Of All Brush Optıons
 • Brıstle Brushes Of Any Form And Kınd
 • Stroke Post Correctıon
 • Parameters Bındıng To The Perspectıve
 • Dynamıc Interface (Panels Scale, Opacity, Color, TabLock)
 • Custom Panels
 • Full Controlled MaskBrush
 • Takes Underlayer’s Color Whıle Blendıng
 • “Close Gaps” Functıon When You Fıll Or Select
 • Indıvıdual Hotkeys For Any Brushes
 • Advanced Symmetry Tools

Paintstorm.Studio.2.40.010619

https://www.fshare.vn/file/NMTY4EFNQFLI

Paintstorm_Studio_2.40.1.180619

https://www.fshare.vn/file/7UFAU62I1FRB

Paintstorm_Studio_2.42.170919

https://www.fshare.vn/file/MHCYLSWVE42N

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Patina - Ứng dụng vẽ tranh đơn giản tương tự Paint

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới