PARAGON CAMPTUNE X – Tăng gảm dung lượng bootcamp partition Windows

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Bạn nào vừa cài Windows trên Mac bằng BootCamp xong mà thấy dung lượng chia không hợp lý thì có thể nhờ tới PARAGON CAMPTUNE X. PARAGON CAMPTUNE X giúp resize, thay đổi tăng giảm dung lượng bootcamp partition Windows.

Version 10.10.20:
With Paragon Camptune X, for the first time, you can redistribute disk space on a Mac in minutes!
In the past, to reallocate free space on your Mac, you’d need to back up the Boot Camp partition, delete the partition, recreate an NTFS partition with a new size and, finally, restore the Windows partition backup to the new NTFS partition, a process that could take anywhere between two to five hours. Fortunately, Paragon Software has developed Camptune X, which achieves the same result in a matter of minutes!
Note: Now requires a 64-bit Intel processor.
2 GBs to redistribute for free
Updated user interface
Enhanced overall experience
Requirements
Intel, 64-bit processor
OS X 10.6 or later
32-bit support in Related Links
Boot Camp (Windows XP SP2 or later, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)
Support for uEFI Boot Camp configuration

Paragon Camptune X 10.10.20

https://www.fshare.vn/file/YYN4C37D2TQX

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Paragon Camptune X - Phần mềm thay đổi dung lượng phân vùng BOOTCAMP
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.