Paragon ExtFS – Hỗ trợ đọc phân vùng ExtFS trên Linux

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
1 0

Paragon ExtFS for Mac is a low-level file system driver was specially developed to bridge file system incompatibility Paragon.ExtFSbetween Linux and Mac by providing full read/-write access to the Ext2, Ext3, and Ext4 file systems under OS X.

Version 9.6.26:
– Improved stability and performance
– Bug fixes

Requirements
Intel, OS X 10.5 or later

Paragon ExFAT (9.6.26)

https://www.fshare.vn/file/9ZWDTR41H2ML

Paragon ExtFS v10.0.829

https://www.fshare.vn/file/GW12X982B5IW

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Paragon Camptune X - Phần mềm thay đổi dung lượng phân vùng BOOTCAMP

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới