Path Finder – Thêm tính năng cho Finder MAC

Mar 24, 2020
FEATURED
4 4

Path Finder là chương trình quản lý File có giao diện tương tự như Finder mặc định của Mac OS nhưng bổ sung thêm nhiều tiện ích và tính năng mạnh mẽ, sáng tạo

Một số tính năng tiêu biểu của Path Finder:

– 2 cửa sổ quản lý file đồng thời

– Sử dụng Tab giúp bạn dẽ dàng di chuyển giữa các folder.

– Sắp xếp lại các tập tin theo tuỳ chọn của bạn

– Xem file ẩn

– Dễ dàng truy cập các folder mà bạn thường xuyên sử dụng

– Hỗ trợ kéo thả file

More info: http://cocoatech.com/pathfinder/

Path Finder 6.1.2

http://www.fshare.vn/file/TNMGVF0ZJT/

Path Finder v.7.1.5

https://www.fshare.vn/file/UL6PUS68AHD3

Path Finder v.7.3

https://www.fshare.vn/file/K71A27HJ2EI2

Path Finder v.7.3.3

https://www.fshare.vn/file/X97XWDV2DCEN

Path Finder v.7.4

https://www.fshare.vn/file/JL3DB8WKWKT4

Path Finder v.7.4.1

https://www.fshare.vn/file/GNKNBA93EGSC

Path Finder v.7.4.5

https://www.fshare.vn/file/AWGAQMKQQ6BU

Path Finder v.7.4.6

https://www.fshare.vn/file/CQB5GLEW2AYO

Path_Finder_v7.6.1

https://www.fshare.vn/file/CXG8GC1W5S7B

Path_Finder_8.0b43

https://www.fshare.vn/file/3HX1ZLQP1O5D

Path_Finder_8.0.2

https://www.fshare.vn/file/41JBQIZ9YTY3

Path_Finder_8.0.4

https://www.fshare.vn/file/O5E9U8BKNA92

Path_Finder_8.1

https://www.fshare.vn/file/6PQAWHC1V2B5

Path_Finder_8.2.2

https://www.fshare.vn/file/CJGBVAHCV73H

Path_Finder_8.2.4

https://www.fshare.vn/file/MO9XOA3C6L5O

Path_Finder_8.3.2

https://www.fshare.vn/file/YABEREFPZKKX

Path_Finder_8.3.7

https://www.fshare.vn/file/OXH8GARQ58E2

Path_Finder_8.3.8

https://www.fshare.vn/file/XCLN8UCV5TFB

Path_Finder_8.5

https://www.fshare.vn/file/W4HVM817JXSX

Path_Finder_8.5.1

https://www.fshare.vn/file/15FHR7CV6WSZ

Path_Finder_8.5.2

https://www.fshare.vn/file/4J4MKOEQ6CXG

Path_Finder_8.5.3

https://www.fshare.vn/file/FGPZLPGX39QP

Path_Finder_8.6b1

https://www.fshare.vn/file/CGWWM5HQYEQ9

Path_Finder_8.6b4

https://www.fshare.vn/file/9YTZ8VE58E2R

Path_Finder_8.6_1977

https://www.fshare.vn/file/XJOGX5MDP6GI

Path_Finder_9.0.1

https://www.fshare.vn/file/P6CYKNBCH62H

Path_Finder_9.0.2

https://www.fshare.vn/file/28NDNTXXLYQI

Path_Finder_9.0.4

https://www.fshare.vn/file/N4D8SX4HS8JP

Path_Finder_9.0.7 CR2

https://www.fshare.vn/file/QHZ9YSRARSD6

Path_Finder_9.1

https://www.fshare.vn/file/PNW9ADRGNQDD

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  TotalFinder 1.12.3- Thêm chức năng cho Finder mặc định của Mac [Hỗ trợ Catalina]
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.