PDF Search – Công cụ tìm kiếm nội dung file PDF cực mạnh

Aug 17, 2019
MAC APPLICATION
2 2
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

 PDF Search là một tiện ích có thuật toán tìm kiếm mang tính cách mạng được phát triển đặc biệt cho các tài liệu PDF. Thời gian để tìm kiếm thông tin trong tài liệu PDF của bạn sẽ là cực nhanh. Nó sẽ làm cho bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong hàng ngàn tài liệu ngay lập tức. Phần mềm có tính năng tích hợp. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trực tiếp từ thanh menu hệ thống như Spotlight mặc định của Mac

Features

• Ultra-fast search
• Synchronization between iOS and macOS app.
• Page ranking system
• Word distance algorithm
• Keyword placement analyze
• Ability to understand what you mean when you mistype a keyword
• Export search results as a new PDF document which is containing all best pages from most relevant documents. So you can share results as one document.
• Wild-char search ability to search words starting or ending with other words.
• Export current page as PDF easily to share with others
• Folder based navigation
• iCloud folder support
• Tag support
• Bookmark support
• Empower search with similar keywords
• Emphasize power ranking (Header, title, paragraph detection)
• PDF Converter : Convert office documents to PDF
• Export as PDF
• Support for Word, Powerpoint, Pages, Keynote and RTF documents with the integration of PDF Converter app.
• Ability to run as a window app or menu bar app.
• Search specific files
• Higher rank for up-to-date files
• Quick navigation between pages in different documents
• Highlighting keywords in animations
• Insert annotates to pages (Highlight, Underline, Strikethrough)
• Global shortcut key to search
• Backup index database

Tham khảo thêm  PDF Creator Master - Phần mềm tạo File PDF

Compatibility: macOS 10.12 or later 64-bit

PDF_Search_6.6.

https://www.fshare.vn/file/AG8E58HEC8VE

PDF_Search_7.0

https://www.fshare.vn/file/DEKF3Y95NMWC

PDF_Search_7.2

https://www.fshare.vn/file/1NYJL27L5LBI

PDF_Search_7.5

https://www.fshare.vn/file/H9JQREGPXAEU

PDF_Search_7.8

https://www.fshare.vn/file/CV2ELG9LXPEL

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.