PDF Search – Công cụ tìm kiếm nội dung file PDF cực mạnh

Jul 1, 2020
MAC APPLICATION
2 2

 PDF Search là một tiện ích có thuật toán tìm kiếm mang tính cách mạng được phát triển đặc biệt cho các tài liệu PDF. Thời gian để tìm kiếm thông tin trong tài liệu PDF của bạn sẽ là cực nhanh. Nó sẽ làm cho bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong hàng ngàn tài liệu ngay lập tức. Phần mềm có tính năng tích hợp. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trực tiếp từ thanh menu hệ thống như Spotlight mặc định của Mac

Features

• Ultra-fast search
• Synchronization between iOS and macOS app.
• Page ranking system
• Word distance algorithm
• Keyword placement analyze
• Ability to understand what you mean when you mistype a keyword
• Export search results as a new PDF document which is containing all best pages from most relevant documents. So you can share results as one document.
• Wild-char search ability to search words starting or ending with other words.
• Export current page as PDF easily to share with others
• Folder based navigation
• iCloud folder support
• Tag support
• Bookmark support
• Empower search with similar keywords
• Emphasize power ranking (Header, title, paragraph detection)
• PDF Converter : Convert office documents to PDF
• Export as PDF
• Support for Word, Powerpoint, Pages, Keynote and RTF documents with the integration of PDF Converter app.
• Ability to run as a window app or menu bar app.
• Search specific files
• Higher rank for up-to-date files
• Quick navigation between pages in different documents
• Highlighting keywords in animations
• Insert annotates to pages (Highlight, Underline, Strikethrough)
• Global shortcut key to search
• Backup index database

Tham khảo thêm  Avanquest Expert PDF Pro- Công cụ tạo, chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp

Compatibility: macOS 10.12 or later 64-bit

PDF_Search_6.6.

https://www.fshare.vn/file/AG8E58HEC8VE

PDF_Search_7.0

https://www.fshare.vn/file/DEKF3Y95NMWC

PDF_Search_7.2

https://www.fshare.vn/file/1NYJL27L5LBI

PDF_Search_7.5

https://www.fshare.vn/file/H9JQREGPXAEU

PDF_Search_7.8

https://www.fshare.vn/file/CV2ELG9LXPEL

PDF_Search_8.8

https://www.fshare.vn/file/PXACMRR7GFHT

PDF_Search_9.12

https://www.fshare.vn/file/XKSZCGW132P5

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.