PDFClerk Pro – Ứng dụng chỉnh sửa PDF độc đáo

Mar 12, 2017
Business
1 0

PDFClerk Pro là ứng dụng chỉnh sửa PDF với khả năng độc đáo và rất mạnh mẽ. Chương trình này được thiết kế nhằm giúp các thao tác chuẩn trở lên dễ dàng hơn, trong khi cho phép áp dụng các chỉnh sửa và linh hoạt vào tiến trình công việc phức tạp đối với nhu cầu cao cấp. In ra những hướng dẫn, báo cáo, bài báo, trang web,…theo cách đơn giản, tiết kiệm và tiện lợi hơn. Người dùng còn có thể tạo ra các cuốn sách cho nhiều ngôn ngữ có thể đọc từ phải sang trái như tiếng Ả rập, Trung Quốc. PDFClerk Pro cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác trên dữ liệu PDF hiện tại, cũng như cho phép tạo dữ liệu PDF từ các nguồn không phải là PDF.

PDFClerkPro

PDFClerkPro2

PDFClerk Pro 3.12.2

http://www.fshare.vn/file/T4XKBQGJKT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Movavi PDF Editor - Xem, chỉnh sửa, gộp file PDF
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.