PDFpenPro – Chương trình tạo, chỉnh sửa File PDF và hơn thế nữa

Jun 16, 2020
Developer
0 0

Chỉnh sửa file PDF dễ dàng với PDFpen. Thêm văn bản, hình ảnh và chữ ký. Sửa chữa. Điền các mẫu đơn PDF. Sáp nhập, xóa và sắp xếp lại các trang. Tạo và chỉnh sửa PDF hình thức và nội dung của bảng

Ngoài những tính năng mới này, PDFpenPro còn có khả năng chuyển đổi trang web thành tập tin PDF. Đây là ưu điểm vượt trội so với phiên bản thông thường, bao gồm: tạo dạng PDF cross-platform và tạo bảng nội dung.

PDFpenPro 7.0.2

https://www.fshare.vn/file/2RC4ASXZYHBT

PDFpenPro_11.0.3

https://www.fshare.vn/file/59M5HQYCJF7H

PDFpenPro_11.1

https://www.fshare.vn/file/ZQEJ9BLRTIUH

PDFpen Pro_11.1.1

https://www.fshare.vn/file/TDZPAYPDGWWM

PDFpenPro_11.1.2

https://www.fshare.vn/file/VAJM5MEW2B5G

PDFpenPro_12.0.1

https://www.fshare.vn/file/2B5GLFZH4VQS

PDFpenPro_12.0.2

https://www.fshare.vn/file/8KUAM23X829W

PDFpenPro_12.1

https://www.fshare.vn/file/PKGBWAIE6D2W

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Avanquest Expert PDF Pro- Công cụ tạo, chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.