PDFpenPro - Chương trình tạo, chỉnh sửa File PDF và hơn thế nữa - Apps, Games, Tips for macOS

PDFpenPro – Chương trình tạo, chỉnh sửa File PDF và hơn thế nữa

Jul 21, 2019
Developer
0 0

Chỉnh sửa file PDF dễ dàng với PDFpen. Thêm văn bản, hình ảnh và chữ ký. Sửa chữa. Điền các mẫu đơn PDF. Sáp nhập, xóa và sắp xếp lại các trang. Tạo và chỉnh sửa PDF hình thức và nội dung của bảng

Ngoài những tính năng mới này, PDFpenPro còn có khả năng chuyển đổi trang web thành tập tin PDF. Đây là ưu điểm vượt trội so với phiên bản thông thường, bao gồm: tạo dạng PDF cross-platform và tạo bảng nội dung.

PDFpenPro 7.0.2

https://www.fshare.vn/file/2RC4ASXZYHBT

PDFpenPro_11.0.3

https://www.fshare.vn/file/59M5HQYCJF7H

PDFpenPro_11.1

https://www.fshare.vn/file/ZQEJ9BLRTIUH

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  PDF Decrypter Pro - Gỡ mật khẩu file PDF

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới