PhoneView – Chương trình quản lý iPhone trên máy Mac

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

PhoneView là ứng dụng quản lý iPhone, iPad và iPod Touch trên máy Mac. Truy cập voicemail, SMS/MMS, lịch sử cuộc gọi, photo, ghi chú, các ứng dụng, file, nhạc, video và danh bạ chỉ với 1 clik. PhoneView cũng tự động lưu các tin nhắn của bạn, lịch sử cuộc gọi và voicemail do vậy bạn có thể truy cập chúng kể cả khi iPhone không kết nối với máy tính

Các chức năng nổi bật của PhoneView:

– Lưu trữ dữ liệu

– Quản lý nhạc, video, photo

– Mở, trích xuất, hoặc lưu trữ voicemail

– Truy cập ghi chú, SMS, MMS, danh bạ và lịch sử cuộc gọi của iPhone

– Sao lưu các dữ liệu quan trọng của iPhone

– Hỗ trợ cài đặt và sao lưu các ứng dụng trên iPhone, iPad và iPod Touch

phoneview1

phoneview2

phoneview3

PhoneView 2.8.5

http://www.fshare.vn/file/T19CPD0KVT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  AnyMP4 iPhone Transfer Pro - Xuất dữ liệu từ iPhone sang Mac và iTunes
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.