PhoneView – Chương trình quản lý iPhone trên máy Mac

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0
Chú ý:
Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

PhoneView là ứng dụng quản lý iPhone, iPad và iPod Touch trên máy Mac. Truy cập voicemail, SMS/MMS, lịch sử cuộc gọi, photo, ghi chú, các ứng dụng, file, nhạc, video và danh bạ chỉ với 1 clik. PhoneView cũng tự động lưu các tin nhắn của bạn, lịch sử cuộc gọi và voicemail do vậy bạn có thể truy cập chúng kể cả khi iPhone không kết nối với máy tính

Các chức năng nổi bật của PhoneView:

– Lưu trữ dữ liệu

– Quản lý nhạc, video, photo

– Mở, trích xuất, hoặc lưu trữ voicemail

– Truy cập ghi chú, SMS, MMS, danh bạ và lịch sử cuộc gọi của iPhone

– Sao lưu các dữ liệu quan trọng của iPhone

– Hỗ trợ cài đặt và sao lưu các ứng dụng trên iPhone, iPad và iPod Touch

phoneview1

phoneview2

phoneview3

PhoneView 2.8.5

http://www.fshare.vn/file/T19CPD0KVT/

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  FonePaw iOS Transfer cho Mac - Trao đổi dữ liệu giữa Mac và thiết bị iOS

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.