PhotoSweeper - tìm ảnh giống hoặc trùng lặp trên Mac - Apps, Games, Tips for macOS

PhotoSweeper – tìm ảnh giống hoặc trùng lặp trên Mac

Aug 16, 2019
MAC APPLICATION
0 0

PhotoSweeper giúp bạn tìm và loại bỏ ảnh gần giống nhau hoặc trùng lặp trên Mac. Phần mềm sẽ có thể dựa vào hình ảnh hoặc kích thước file để quét và tìm

PhotoSweeper will help you if:
* You take a series of shots of the same scene trying to get the perfect one.
* You edit photos with applications, such PhotoShop, Pixelmator, etc., and make backups just in case.
* You have photos scattered on external hard drives and local disks, in iPhoto, Aperture or Lightroom libraries.
* You have a mess in your photo collection or just want to free disk space by removing junk photos.

PhotoSweeper 3.2.2

https://www.fshare.vn/file/Z9ZXF1JE2UT9

PhotoSweeper.X.v3.3.1

https://www.fshare.vn/file/DA11TR53Q8N9

PhotoSweeper_3.4.0

https://www.fshare.vn/file/6QWZZQEJAG8G

PhotoSweeper_3.4.2

https://www.fshare.vn/file/VG9QOTVOJAMW

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Tidy Up - Tìm tất cả file trùng lặp trong ổ cứng

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • ứng dụng photosweeper lâu chưa cập nhật!Xin add cập nhật lên 3.3.1
    Ứng dụng hay có ý nghĩa

    Ngô Anh Vũ April 17, 2019 3:08 pm Reply
    • Đã cập nhật

      Maclife.vn April 17, 2019 11:26 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới