PhotoSweeper – tìm ảnh giống hoặc trùng lặp trên Mac

May 11, 2020
MAC APPLICATION
0 0

PhotoSweeper giúp bạn tìm và loại bỏ ảnh gần giống nhau hoặc trùng lặp trên Mac. Phần mềm sẽ có thể dựa vào hình ảnh hoặc kích thước file để quét và tìm

PhotoSweeper will help you if:
* You take a series of shots of the same scene trying to get the perfect one.
* You edit photos with applications, such PhotoShop, Pixelmator, etc., and make backups just in case.
* You have photos scattered on external hard drives and local disks, in iPhoto, Aperture or Lightroom libraries.
* You have a mess in your photo collection or just want to free disk space by removing junk photos.

PhotoSweeper 3.2.2

https://www.fshare.vn/file/Z9ZXF1JE2UT9

PhotoSweeper.X.v3.3.1

https://www.fshare.vn/file/DA11TR53Q8N9

PhotoSweeper_3.4.0

https://www.fshare.vn/file/6QWZZQEJAG8G

PhotoSweeper_3.4.2

https://www.fshare.vn/file/VG9QOTVOJAMW

PhotoSweeper_3.4.3

https://www.fshare.vn/file/GLG51H5VQSIX

PhotoSweeper_3.5.0

https://www.fshare.vn/file/GBU5TGJ3GTHL

PhotoSweeper_3.6.0

https://www.fshare.vn/file/4LEV16JYU4Q3

PhotoSweeper_3.6.2

https://www.fshare.vn/file/QRFJ5UIQY95L

PhotoSweeper_3.7.0

https://www.fshare.vn/file/1EQ6CWAFZFVT

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Duplicate Photos Fixer Pro - Tìm và xoá ảnh trùng lặp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
  • ứng dụng photosweeper lâu chưa cập nhật!Xin add cập nhật lên 3.3.1
    Ứng dụng hay có ý nghĩa

    Ngô Anh Vũ April 17, 2019 3:08 pm Reply
    • Đã cập nhật

      Maclife.vn April 17, 2019 11:26 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.