Goka macone

PhotoSweeper X – tìm ảnh giống hoặc trùng lặp trên Mac

05/08/2022
MAC APPLICATION
5 0

PhotoSweeper giúp bạn tìm và loại bỏ ảnh gần giống nhau hoặc trùng lặp trên Mac. Phần mềm sẽ có thể dựa vào hình ảnh hoặc kích thước file để quét và tìm

PhotoSweeper will help you if:
* You take a series of shots of the same scene trying to get the perfect one.
* You edit photos with applications, such PhotoShop, Pixelmator, etc., and make backups just in case.
* You have photos scattered on external hard drives and local disks, in iPhoto, Aperture or Lightroom libraries.
* You have a mess in your photo collection or just want to free disk space by removing junk photos.

PhotoSweeper_X_4.0.0 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/6CZO5FDB8UF7

PhotoSweeper_X_4.0.1

www.fshare.vn/file/QDB7S78BLSY5

PhotoSweeper X 4.1.0

www.fshare.vn/file/WYU6XXLUBN1Z

PhotoSweeper_X_4.2.0

www.fshare.vn/file/WGBYKQMQHX24

PhotoSweeper X 4.3.0

www.fshare.vn/file/AHCZN2YG2O1P

PhotoSweeper_X_4.4.0

www.fshare.vn/file/CV2FNSNO6JUF

PhotoSweeper X 4.5.0

www.fshare.vn/file/NRNN358F565Z

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

PhotoSweeper 3.2.2

www.fshare.vn/file/Z9ZXF1JE2UT9

PhotoSweeper.X.v3.3.1

www.fshare.vn/file/DA11TR53Q8N9

PhotoSweeper_3.4.0

www.fshare.vn/file/6QWZZQEJAG8G

PhotoSweeper_3.4.2

www.fshare.vn/file/VG9QOTVOJAMW

PhotoSweeper_3.4.3

www.fshare.vn/file/GLG51H5VQSIX

PhotoSweeper_3.5.0

www.fshare.vn/file/GBU5TGJ3GTHL

PhotoSweeper_3.6.0

www.fshare.vn/file/4LEV16JYU4Q3

PhotoSweeper_3.6.2

www.fshare.vn/file/QRFJ5UIQY95L

PhotoSweeper_3.7.0

www.fshare.vn/file/1EQ6CWAFZFVT

PhotoSweeper_X_3.8.0

www.fshare.vn/file/VVJS2NSTD5E7

PhotoSweeper_X_3.8.1

www.fshare.vn/file/3GR58E2QC7PP

PhotoSweeper_X_3.8.2

www.fshare.vn/file/OMQKDUXWDX82

PhotoSweeper_X_3.9.0

www.fshare.vn/file/REGQ6BRNQDFR

PhotoSweeper_X_3.9.1

www.fshare.vn/file/HEB1ZMT1DJBL

PhotoSweeper_X_3.9.2

www.fshare.vn/file/Z23VVILABG2L

PhotoSweeper_X_3.9.3

www.fshare.vn/file/PW7Z37GD8PMP

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số (rất ít) phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Vender
Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x