PopClip – Trình cắt dán như trên iPhone cho Mac

Nov 6, 2019
MAC APPLICATION
1 1

PopClip sẽ giúp người dùng sở hữu những tính năng như Cut, Copy và Paste, với một menu xuất hiện khi người dùng chọn văn bản trên máy tính Mac.

Cách sử dụng:

– Sử dụng con trỏ chuột để chọn một vài văn bản

– PopClip xuất hiện

Các tính năng chính:

– Giao diện người dùng thân thiện

– Tìm kiếm nhanh chóng trên web đối với đoạn văn bản người dùng đã chọn

– Mở đường link trang web chỉ với một lần kích

– Nhận định nghĩa của từ điển và kiểm tra lổi chính tả

– Nhỏ gọn, hoạt động nhanh và rất hữu ích.

 

PopClip 1.4.4

http://www.fshare.vn/file/TM23HPAQKT/

PopClip (1.5.4)

https://www.fshare.vn/file/5R7BRLHAQKBM

PopClip (1.5.6)

https://www.fshare.vn/file/X4GORK99AFX6

PopClip (1.5.7)

https://www.fshare.vn/file/UZ23YBCJE2SM

PopClip (1.5.8)

https://www.fshare.vn/file/W4LEX94LBKKX

PopClip (1.5.8-1)

https://www.fshare.vn/file/TZ6MBG4UMEQB

PopClip_1.5.8-65_Build_1834

https://www.fshare.vn/file/ENUXYPFOXAET

PopClip_1.5.8-90

https://www.fshare.vn/file/1468DW82EJ72

PopClip_2019-beta-56

https://www.fshare.vn/file/RPXDNXG7E59J

PopClip_2019-beta-68

https://www.fshare.vn/file/ZH62LGASVQRF

PopClip 2019.9

https://www.fshare.vn/file/GK71C93B1W98

PopClip 2019.9.1

https://www.fshare.vn/file/2MOB9ZXHBU4N

PopClip 2019.10

https://www.fshare.vn/file/1RFNQEKDW4J3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • ad ơi!. Popclip có bản cập nhật 1.5.8 mới rồi, ad cập nhật đi ad

    Vũ Khoa Đức December 20, 2017 10:30 am Reply
    • Đã cập nhật

      Maclife.vn January 7, 2018 11:52 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.