Power photos – Quản lý, tìm, loại bỏ ảnh trùng lặp trong app Photos

Aug 21, 2019
MAC APPLICATION
2 0

PowerPhotos cho phép bạn chia nhỏ thư viện ảnh trong Photos.app thành nhiều thư viện nhỏ khác nhau thay vì bạn phải sử dụng một thư viện khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng đổi qua lại giữa các thư viện hoặc xem ảnh trong tất thư viện của bạn bằng PowerPhotos,

mà không cần phải mở từng thư viện một. Powerphotos cũng hỗ trợ tìm kiếm ảnh trong tất cả thư viện cùng một lúc. Nếu bạn sử dụng iCloud Photo Library để đồng bộ hoá ảnh trên các thiết bị khác, chia nhỏ thư viện ảnh của bạn có thể giúp làm giảm dung lượng cần thiết của iCloud. Chỉ dùng một thư viện để giữ một số lượng nhỏ ảnh khi đồng bộ với iCloud, trong khi giữ tất cả ảnh của bạn trong các thư viện khác nhau vì thế không tốn dung lượng của iCloud. Và đặc biệt PowerPhotos có thể phân tích thư viện của bạn nhằm tìm các bức ảnh bị trùng lặp, hiển thị hai bức cạnh nhau để bạn có thể so sánh và loại bỏ các bản sao không cần thiết.

PowerPhotos 1.0.6

https://www.fshare.vn/file/4UL4LAG2O1QC

PowerPhotos 1.0.6

https://www.fshare.vn/file/G3UQUTAO8VHH

PowerPhotos 1.5.1

https://www.fshare.vn/file/JXPI5WT5WWKR

PowerPhotos_1.5.8

https://www.fshare.vn/file/7JS3TMERGPVZ

PowerPhotos_1.6

https://www.fshare.vn/file/5BWAFZFUPSHU

PowerPhotos_1.6.1

https://www.fshare.vn/file/Z22TMFW4HSAP

PowerPhotos_1.6.2

https://www.fshare.vn/file/CKHHOO5BV86W

PowerPhotos_1.6.3

https://www.fshare.vn/file/NGZDKHFFKAH8

PowerPhotos_1.6.4

https://www.fshare.vn/file/I9GBTZ6L83GS

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Twins Mini - Tìm và loại file trùng trong iPhoto

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới