Pro Audio Converter – Chuyển đổi giữa các định dạng âm thanh

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Pro Audio Converter is an application for converting between a variety of audio file formats. It is multi-threaded and will batch convert multiple files at once to multiple formats at once. It supports reading and writing metadata and can create custom output file paths based on the metadata. It can also edit the metadata of existing audio files without the need to re-encode, functioning as a basic tag editor. Pro Audio Converter also gives you the option to add your converted files to iTunes.

Pro Audio Converter currently can read and write the following formats:

screen800x500

====================================

3GP Audio

3GPP-2 Audio

AAC

AIFF

AIFC

Apple Lossless

Core Audio Format

FLAC

Monkey’s Audio

MP3

NeXT/Sun

Ogg Vorbis

Ogg Flac

Ogg Speex

Opus

Sound Designer II

True Audio

WAVE

Pro Audio Converter can also read (but not write) the following formats:

====================================

WavPack

Musepack

Module Files

Real Audio

Real Media

Windows Media Audio

*DRM protected files of any kind are not supported.

 

Pro Audio Converter 1.7.4

http://www.fshare.vn/file/TGMD2VSYYT

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Video Converter Movavi - phần mềm chuyển đổi định dạng Audio, Video
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.