Hnmac macone

PullTube – Ứng dụng tải video trên Youtube, Vimeo…

24/11/2021
BEST APP
13 1

PullTube hỗ trợ tải Video từ 2 dịch vụ lớn nhất hiện nay là Youtube và Vimeo. Phần mềm cho phép chọn chất lượng đầu ra (xem hình), thậm chí trích xuất âm thanh từ Video.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ tải khi mạng chậm, chập chờn, hỗ trợ cả 4K (nếu youtube hỗ trợ).. là những ưu điểm của FullTube

Mình có post khác nhiều phần mềm có chức năng tải Video từ Youtube, bạn có thể kham khảo tại đây

PullTube_1.6.8

www.fshare.vn/file/IFAV9F2REGSE

PullTube_1.6.9

www.fshare.vn/file/8OFTMCICUXXJ

PullTube_1.6.10

www.fshare.vn/file/1QEFOUYYQHY5

PullTube_1.6.11

www.fshare.vn/file/ASY5J2DCFRAW

PullTube_1.6.12

www.fshare.vn/file/RPYDRHSCYKOE

PullTube 1.6.13.

www.fshare.vn/file/KM7S4X26GIVL

PullTube_1.6.14

www.fshare.vn/file/4Q3YA94LBKL1

PullTube_1.6.16

www.fshare.vn/file/9U9HE8MA6QZF

PullTube_1.6.17

www.fshare.vn/file/KKSZBBEQAYN5

PullTube_1.6.18

www.fshare.vn/file/HGLETQYABG3R

PullTube_1.6.19

www.fshare.vn/file/JR2MOB7R2P3Y

PullTube_1.6.20

www.fshare.vn/file/NA4J1B6PO2W5

PullTube 1.6.21

www.fshare.vn/file/ZJF8KYV9CMU6

PullTube_1.6.22

www.fshare.vn/file/7JVGFFKBMWDW

PullTube_1.7

www.fshare.vn/file/PVXT3NO9WKU8

PullTube_1.7.1

www.fshare.vn/file/22X7VIPO2ZJE

PullTube_1.7.2

www.fshare.vn/file/27IOLPI3NO9Z

PullTube_1.7.4

www.fshare.vn/file/AZWCLSVRW148

Các bản cũ hơn xem tại đây

Nhấn để xem chi tiết

PullTube 0.9.7

www.fshare.vn/file/HWSZCFVUCXBK

PullTube_0.9.11

www.fshare.vn/file/4BXJKYU4Q2TN

PullTube_0.9.12

www.fshare.vn/file/772FR8KVHFEI

PullTube 0.10.5

www.fshare.vn/file/7TAOCBCH3Q45

PullTube 0.10.6

www.fshare.vn/file/GGMG54UMDOZO

PullTube 0.10.7

www.fshare.vn/file/Q41JCUYYQJ4R

PullTube 0.11.4

www.fshare.vn/file/FBXHD341JAII

PullTube 0.11.6

www.fshare.vn/file/S4X26E7KXPHZ

PullTube 0.11.10

www.fshare.vn/file/VWODI6ZA6PQD

PullTube 0.11.11

www.fshare.vn/file/FIY11QB5IUGI

PullTube 1.0.1

www.fshare.vn/file/QX6S8E2TRZFW

PullTube 1.0.2

www.fshare.vn/file/R52MQHZ7PREH

PullTube 1.0.3

www.fshare.vn/file/NQJ5UL3FMKPI

PullTube 1.0.5

www.fshare.vn/file/SMIGGNLQPZLQ

PullTube 1.0.6

www.fshare.vn/file/QDB6OKKVE2UT

PullTube 1.0.9

www.fshare.vn/file/ZYJJS4X3BZTU

PullTube 1.2

www.fshare.vn/file/7VIOJF8L148I

PullTube 1.2.1

www.fshare.vn/file/TJXRP2W3DDI4

PullTube 1.2.2

www.fshare.vn/file/J9EV2C7QVXQN

PullTube 1.2.3

www.fshare.vn/file/C34ZDKJOJE2T

PullTube 1.2.6

www.fshare.vn/file/2NRORK72GR8K

PullTube 1.2.7

www.fshare.vn/file/N4C2YDQC7NH6

PullTube 1.2.8

www.fshare.vn/file/Z5FHVNBFUPQA

PullTube 1.2.9

www.fshare.vn/file/Q2RFK9BIF9RS

PullTube_1.2.10

www.fshare.vn/file/7M95LAG3TLAC

PullTube_1.3

www.fshare.vn/file/MXMZTUHMG51G

PullTube_1.3.2

www.fshare.vn/file/6Z9ZZN1W82DE

PullTube_1.3.5

www.fshare.vn/file/IGIVL3EHWUAK

PullTube_1.3.6

www.fshare.vn/file/V86Y38LZZQDD

PullTube_1.3.8

www.fshare.vn/file/HVNBDKJPNWAF

PullTube_1.3.9

www.fshare.vn/file/BLU8AEX7WNBA

PullTube_1.4

www.fshare.vn/file/D1O2YFVXSVPO

PullTube_1.4.1

www.fshare.vn/file/M11SK8717OKH

PullTube_1.4.2

www.fshare.vn/file/HQYERGMJIPP4

PullTube_1.4.3

www.fshare.vn/file/7YZSOTS8IJYY

PullTube_1.4.4

www.fshare.vn/file/AG6762GTK2AY

PullTube_1.4.5

www.fshare.vn/file/T63NSPW7XVAJ

PullTube_1.4.6

www.fshare.vn/file/DKE2TNIDZKOE

PullTube_1.4.7

www.fshare.vn/file/TL818S1H1H3M

PullTube_1.4.8

www.fshare.vn/file/W5R54WWJPO2V

PullTube_1.4.9

www.fshare.vn/file/WJOJE41IAMZS

PullTube_1.5

www.fshare.vn/file/C7QQAU5Y38NA

PullTube_1.5.1

www.fshare.vn/file/BJIMESJZ38KX

PullTube_1.5.2

www.fshare.vn/file/O1TTE6D2X7XV

PullTube_1.5.4

www.fshare.vn/file/4AWCSNNZRLG7

PullTube_1.5.5

www.fshare.vn/file/4PZJE6E6D2XB

PullTube_1.5.6

www.fshare.vn/file/MRR7E6CXG676

PullTube_1.5.7

www.fshare.vn/file/NPC9148KS1JC

PullTube_1.5.8

www.fshare.vn/file/OB916GIVL29T

PullTube_1.5.9

www.fshare.vn/file/6E5CYJLZ1SOS

PullTube_1.5.10

www.fshare.vn/file/1ZN2YG3SFGSD

PullTube_1.5.11

www.fshare.vn/file/MSTHPTNMTY5K

PullTube_1.6

www.fshare.vn/file/3KCQEGUL6TBR

PullTube_1.6.2

www.fshare.vn/file/CLPJ9CO7NDLM

PullTube_1.6.3

www.fshare.vn/file/W3EFQ6AM11RH

PullTube_1.6.4

www.fshare.vn/file/4SFGR7E43REF

PullTube_1.6.5

www.fshare.vn/file/JYXIJVHJZ48J

PullTube_1.6.6

www.fshare.vn/file/Z6L5PUTAM4D7

PullTube_1.6.7

www.fshare.vn/file/3Q6CZPA231JF

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số (rất ít) phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Goka.vn
Vender
Comments
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x