Qoppa PDF Studio – Tạo, đọc, chỉnh sửa và làm mọi thứ với file PDF

Apr 16, 2017
Developer
1 0

PDF Studio là phần mềm chỉnh chức năng chủ yếu là sửa văn bản. Chương trình cho phép người sử dụng xem trước và chỉnh sửa các file tài liệu PDF, văn bản định dạng PDF, scan các file ảnh ra file PDF, điền thông tin vào form định dạng PDF, thay đổi các mức độ bảo mật…

WHAT’S NEW

Version 11.0.7:

Welcome Screen with Recent Files & Useful Shortcuts
Annotations and Form Fields Spell Checker
Major Rubber Stamps Redo (Dynamic, Preview, Predefined and PDF Stamps)
Enhanced Print Dialog
Quick Text Search (in addition to Advanced Search)
Major Memory & Performance Enhancements
Many New Batch Functions (Pro)
Output Preview and Overprint Simulation (Pro)
Non-Latin OCR Languages (Pro)
Image Improvements (Unlimited size, Faster)
Font Improvements
Many Other Enhancements

REQUIREMENTS

OS X 10.7.3 or later, 64-bit processor

Qoppa PDF Studio 11.0.7

https://www.fshare.vn/file/EAWF7GC358GA

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  PDFGuru Pro - Phần mềm đọc, chỉnh sửa file PDF nhỏ gọn
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.