QuarkXPress 2017, 2018 , 2019 – Công cụ dàn trang, chế bản điện tử trên Mac

Dec 9, 2019
Graphics & Design
1 1

QuarkXPress 2017 is the new version that raises the bar for design and productivity. With non-destructive graphics and image editing directly within your layout, you no longer have to choose between efficiency and output quality – have both. Create responsive HTML5 publications as well as “unlimited”* single iOS apps. And if you love text and typography, QuarkXPress 2017 expands your horizons there too.

What’s more, the team has worked around the clock to implement as many customer ‘wish list’ features as possible. Customers drive our software and our job is to make every QuarkXPress user smarter and faster in their work. While continuing to focus on ensuring this is the most reliable and high performance design software, QuarkXPress 2017 is driven by five initiatives:

Hướng dẫn cài đặt:

– Cài đặt và Active 3 ngày dùng thử như bình thường
Copy 2 file trong thư mục Crack vào đường dẫn QuarkXpress 2017.app (Show package content) / Contents / Plugins
Chọn Confirm replacing sau đó mở ứng dụng
Chọn Enter license code và nhập key đã có trong thư mục Crack
Dùng Little Snitch hoặc Hand off để chặn truy cập từ Internet tới ứng dụng

QuarkXPress 2017 v13.0.1

https://www.fshare.vn/file/T7CRK85SAPI3

QuarkXPress 2017 v13.0.2

https://www.fshare.vn/file/6XWIK29U9E1N

QuarkXPress 2017 v13.2.4

https://www.fshare.vn/file/A4EGTFGOUUIO

QuarkXPress 2018 v14.2

https://www.fshare.vn/file/YH8DZIDZMV76

QuarkXPress.v14.3.2

https://www.fshare.vn/file/YLRUPP48IM96

QuarkXPress_2019_v15.1

https://www.fshare.vn/file/EB38L134YA6S

QuarkXPress_2019_v15.1.1

https://www.fshare.vn/file/Q1OZNZUXT3PX

QuarkXPress_2019_v15.1.2

https://www.fshare.vn/file/AXIIPSJ4NO6H

 

Các bản cũ hơn xem tại đây:

Tham khảo thêm  QuarkXPress 2016 - Công cụ hỗ trợ dàn trang trên Mac
Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.