RapidWeaver – Công cụ hỗ trợ thiết kế Web

Jan 11, 2020
Developer
0 0

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn phần mềm Realmac RapidWeaver, một phần mềm giúp bạn tạo ra trang web chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, hỗ trợ XHTML và CSS. RapidWeaver có một cộng đồng rất mạnh mẽ về theme và plug-in. Bạn có thể tải theme và chỉnh sửa chúng thành của bạn một cách nhanh chóng.

Requirements

    • Intel, 64-bit processor
    • OS X 10.9 or later

RapidWeaver 6.3.2

https://www.fshare.vn/file/JYV76XWIIQX5

RapidWeaver 7.5

https://www.fshare.vn/file/OA12W3HVMBCI

RapidWeaver_8_8.0.1__20080

https://www.fshare.vn/file/EEJAIHJYYN35

RapidWeaver_8_8.0.3

https://www.fshare.vn/file/TPRFJ6Z4EDEL

RapidWeaver_8_8.1

https://www.fshare.vn/file/QRBYMZSR42NU

RapidWeaver_8_8.1.5

https://www.fshare.vn/file/G2LIIS5ZCGX5

RapidWeaver_8_8.1.6

https://www.fshare.vn/file/F9PJ8AG8GARS

RapidWeaver_8_8.1.7__20665b

https://www.fshare.vn/file/1W99AADP8PNR

RapidWeaver_8_8.1.7 (chính thức)

https://www.fshare.vn/file/IFB357CSPW6S

RapidWeaver_8_8.2.20698b

https://www.fshare.vn/file/NZSORJ6WT5Y6

RapidWeaver_8_8.2__20718b

https://www.fshare.vn/file/UPNWAF1JF6AO

RapidWeaver.8.2.20739

https://www.fshare.vn/file/2LLU8CPA23YA

RapidWeaver_8_8.2.20740

https://www.fshare.vn/file/4LDPAYSQ1O32

RapidWeaver_8_8.2.20758

https://www.fshare.vn/file/URY815CZN4AR

RapidWeaver_8_8.3_20780b

https://www.fshare.vn/file/6HMDRHQ3W135

RapidWeaver_8_8.3.20789b

https://www.fshare.vn/file/NOA3B357AJMA

RapidWeaver_8_8.3.20799

https://www.fshare.vn/file/UL6QV16JVL11

RapidWeaver 8 8.4.20812

https://www.fshare.vn/file/23X97YZRJ6WU

RapidWeaver_8.5.20821

https://www.fshare.vn/file/O7NETLBH79HA

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  SSH Shell - Đăng nhập vào máy chủ chỉ với 1 click

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.