RapidWeaver – Công cụ hỗ trợ thiết kế Web

Apr 25, 2020
Developer
2 0

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn phần mềm Realmac RapidWeaver, một phần mềm giúp bạn tạo ra trang web chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, hỗ trợ XHTML và CSS. RapidWeaver có một cộng đồng rất mạnh mẽ về theme và plug-in. Bạn có thể tải theme và chỉnh sửa chúng thành của bạn một cách nhanh chóng.

Requirements

    • Intel, 64-bit processor
    • OS X 10.9 or later

RapidWeaver 6.3.2

https://www.fshare.vn/file/JYV76XWIIQX5

RapidWeaver 7.5

https://www.fshare.vn/file/OA12W3HVMBCI

RapidWeaver_8_8.0.1__20080

https://www.fshare.vn/file/EEJAIHJYYN35

RapidWeaver_8_8.0.3

https://www.fshare.vn/file/TPRFJ6Z4EDEL

RapidWeaver_8_8.1

https://www.fshare.vn/file/QRBYMZSR42NU

RapidWeaver_8_8.1.5

https://www.fshare.vn/file/G2LIIS5ZCGX5

RapidWeaver_8_8.1.6

https://www.fshare.vn/file/F9PJ8AG8GARS

RapidWeaver_8_8.1.7__20665b

https://www.fshare.vn/file/1W99AADP8PNR

RapidWeaver_8_8.1.7 (chính thức)

https://www.fshare.vn/file/IFB357CSPW6S

RapidWeaver_8_8.2.20698b

https://www.fshare.vn/file/NZSORJ6WT5Y6

RapidWeaver_8_8.2__20718b

https://www.fshare.vn/file/UPNWAF1JF6AO

RapidWeaver.8.2.20739

https://www.fshare.vn/file/2LLU8CPA23YA

RapidWeaver_8_8.2.20740

https://www.fshare.vn/file/4LDPAYSQ1O32

RapidWeaver_8_8.2.20758

https://www.fshare.vn/file/URY815CZN4AR

RapidWeaver_8_8.3_20780b

https://www.fshare.vn/file/6HMDRHQ3W135

RapidWeaver_8_8.3.20789b

https://www.fshare.vn/file/NOA3B357AJMA

RapidWeaver_8_8.3.20799

https://www.fshare.vn/file/UL6QV16JVL11

RapidWeaver 8 8.4.20812

https://www.fshare.vn/file/23X97YZRJ6WU

RapidWeaver_8.5.20821

https://www.fshare.vn/file/O7NETLBH79HA

RapidWeaver_8_8.5.1.20823

https://www.fshare.vn/file/J2ELIIQUUD3Z

RapidWeaver_8.6.1.20831

https://www.fshare.vn/file/3OWAFX7VINH8

RapidWeaver_8.6.2.20836

https://www.fshare.vn/file/JTBRNO7NDNXF

Bonus:

RapidCart_Pro_4.18.3: https://www.fshare.vn/file/HY4C5EDA3AV9

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Artisteer 3 - Hỗ trợ thiết kế Website template trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.