Red Giant Shooter Suite 13 – Plugin cho AE, Premiere, Final Cut

Feb 5, 2020
DESIGN ASSET
1 1

Red Giant Shooter Suite là công cụ hữu ích trong việc xử lý phim ảnh, thêm hiệu ứng cho phim ảnh giúp công việc của bạn trở nên nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn

Shooter Suite 13 includes four products, including the all-new PluralEyes 4, our indispensible tool for audio/video sync in seconds, and works with any non-linear editor. Shooter Suite also includes Offload, Instant 4K and Frames.

This update includes many new features in Red Giant PluralEyes, as well as integration between PluralEyes 4 and Offload.

For further info: http://www.redgiant.com/products/shooter-suite/whats-new/

More information: http://www.redgiant.com/products/shooter-suite/

Red Giant Shooter Suite

Bring your footage from set to post with confidence

Red Giant Shooter Suite is a set of tools that gives you the freedom
to shoot the way you want, with the confidence that your footage
will make it from your camera to the editing timeline safe,
sound and in sync.

The tools in Shooter Suite are compatible with:

Adobe AE & PPro CS6, CC, CC2014, CC 2015
Final Cut Pro X
Motion
Avid Media Composer
Photoshop CS5, CS 5.1, CS6, CC, CC2014, CC 2015

More information: http://www.redgiant.com/products/shooter-suite/

 

Red Giant Shooter Suite 12.7.1

https://www.fshare.vn/file/EP2UWPI8AHBS

Red Giant Shooter Suite 13.0.4

https://www.fshare.vn/file/IL6R2NUZ8S3R

Red Giant Shooter Suite 13.1.0

https://www.fshare.vn/file/69F7CW7Y1ZNZ

Red Giant Shooter Suite 13.1.2

https://www.fshare.vn/file/DXEVWPH2KF3U

Red Giant Shooter Suite 13.1.4

https://www.fshare.vn/file/7L6PUUE5AQKB

Red Giant Shooter Suite 13.1.8

https://www.fshare.vn/file/9NBBA95MHBST

Red Giant Shooter Suite 13.1.9

https://www.fshare.vn/file/AXOA5K5R4YBD

Red Giant Shooter Suite 13.1.12

https://www.fshare.vn/file/HQYBFWYU5SC2

Red Giant Shooter Suite 13.1.13

https://www.fshare.vn/file/FWZZPB7QSIWP

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Red Giant Complete Suite- Trọn bộ Plugin của Red Giant
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.