Redemption Cemetery: Embodiment of Evil Collector’s Edition

Jun 14, 2017
MAC GAMES
0 15

Nhận được một mẩu giấy đề nghị khẩn thiết tới một nghĩa địa cổ xưa, bạn nhanh chóng đi tới đó và nhận ra một thế lực đen tối đang bắt cóc và giam giữ những linh hồn! Sự cân bằng bị phá vỡ, không ai được an toàn. Liệu bạn có thể ngăn chặn Kyrkogrimm quỷ quyệt trước khi quá muộn, hay chính bạn sẽ trở thành cư dân mới nhất của nghĩa địa?

Redemption Cemetery 10 – Embodiment of Evil 1.0.0

https://www.fshare.vn/file/MFYBDNWDQDB8

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.