Reflector – Hiển thị màn hình iPhone, iPad lên máy Mac

Mar 1, 2017
FEATURED
0 0

Reflector cho phép bạn sử dụng AirPlay để hiển thị màn hình iPhone hoặc iPad lên máy Mac

Features:

Easily demo iOS apps on any Mac running OS X Lion using AirPlay Mirroring on iOS 5.
Enable an iPhone or iPad wrapper and more. Features? You got em.
Kick back and play any iOS game on your Mac’s screen. It’s time for some GTA.

WHAT’S NEW

Version 2.6.0:

Reflector 2 now uses far less memory when mirroring and recording
Improved reliability and performance of YouTube video streaming
Improved reliability and stability of iOS 10 connections
Reduced CPU utilization when using Reflector Student
Numerous bug fixes and performance improvements

REQUIREMENTS

OS X 10.7.5 or later, 64-bit processor

Download Torrents

Reflector 2.6.0 torrent

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Reflector - Hiển thị màn hình iPhone, iPad lên máy Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.