RightFont – Ứng dụng quản lý Font chuyên nghiệp trên Mac

Feb 28, 2020
Graphics & Design
1 1

RightFont 5 là một ứng dụng quản lý phông chữ sáng tạo, đẹp và chuyên nghiệp cho Mac OS, giúp các nhà thiết kế xem trước, cài đặt, đồng bộ hóa và quản lý các tệp phông chữ của bạn. RightFont có giao diện cực kỳ đẹp và dễ ử dụng. Nó cung cấp nhiều tính năng giúp bạn quản lý tất cả các font một cách dễ dàng.

Dễ dàng làm việc với hầu hết các phần mềm thiết kế, các phần mềm tư duy hay bất cứ thứ gì liên quan đến design trong đấy

RightFont_5_5.3.2__2319

https://www.fshare.vn/file/37HL9717MCI8

RightFont_5_5.3.3__2382

https://www.fshare.vn/file/R2LM11TQW3GO

RightFont_5_5.4.0__2459

https://www.fshare.vn/file/FVWM4DAYTVOK

RightFont_5_5.4.1__2474

https://www.fshare.vn/file/G54THR2P46AN

RightFont_5_5.5.1.2606

https://www.fshare.vn/file/QUUE6D1RJ3HZ

RightFont_5_5.5.3

https://www.fshare.vn/file/NG3P43UQTNLO

RightFont_5_5.5.4_fix

https://www.fshare.vn/file/MN4BYPB5IVKW

RightFont_5_5.5.5

https://www.fshare.vn/file/PW717MAA84K8

RightFont_5_5.6.0

https://www.fshare.vn/file/NCH64Q43SITB

RightFont_5_5.7.0

https://www.fshare.vn/file/7F9OGUQSJZ6L

RightFont_5_5.8.0

https://www.fshare.vn/file/VQSGLCO33W14

RightFont_5_5.8.1

https://www.fshare.vn/file/RX6RZFX3DA12

RightFont_5_5.8.2

https://www.fshare.vn/file/LIKYV73I4PXD

RightFont_5_5.8.3

https://www.fshare.vn/file/L6QVYV8AICV7

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Suitcase Fusion 7 - Phần mềm quản lý font chuyên nghiệp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.