Rip Studio – Phần mềm cắt dán hình ảnh với nhiều hiệu ứng đẹp

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
1 0

Rip Studio – là phần mềm cắt, dán, ghép hình với rất nhiều hiệu ứng đẹp, một số hình ảnh về phần mềm xem thư viện ảnh bên dưới.

Rip Studio gives you control over every element created inside the app. Rip, tear, or cut edges by drawing around the image. Curl up the edges and wrinkle the surface by simply adjusting a slider. Behind the scene a powerful 3D light engine works to make surface wrinkles and creases look realistic; this adjustable light source will have shadows popping off the page. Finish your creative composition with a tape effect, or choose from a library of objects like stickpins, staples, rusty nails and gems. Every rip you make or tape you place is unique and one-of-a-kind!

Rip Studio 1.0

https://www.fshare.vn/file/SL9985PVXV8A

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Intensify Pro - Công cụ Chỉnh sửa hình ảnh gọn nhẹ cho Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.