RoadMovie – ứng dụng làm phụ đề phim chuyên nghiệp

Mar 19, 2017
MAC APPLICATION
1 0

RoadMovie cung cấp cho bạn giải pháp mux phụ đề vào file phim một cách đơn giản nhất để up lên các trang chia sẻ hoặc chép vào thiết bị phát video.. Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ

Tính năng chính:

• Powerful video encoding using FFMPEG or QuickTime.
• 64-bit encoding whenever possible for optimal encoding speed.
• Support for soft and hard-coded subtitles.
• Subtitle support for SubRip (.srt), SubViewer 1 & 2 (.sub), SubStation Alpha (.ssa/.ass), Spruce (.stl) and MicroDVD.
• Built-in subtitle file search with automatic download, unarchive and parsing.
• Full iTunes metadata editor and automatic metadata fetching from TMDb.
• Add/Edit chapter markers.
• Track inspector.
• Batch encoding in a separate export queue.
• Built-in encoder Presets for popular devices.
• Presets for iPad, Apple TV, iPhone (3G, 4G), iPod, PS3, PSP, Xbox, Wii, Web and more.
• Customize your own set of Presets. Possibilities are endless.
• Upload to FTP, SFTP, .Mac, WebDav or YouTube.
• Automatically add to iTunes.
• Create and manage Destinations.
• Full AppleScript support to easily automate workflows.
• Video Podcast support. Publish video podcasts with one click.
• Support for a huge number of input and output file formats.
• Beautiful interface with crisp Retina graphics.
• Enhanced for OS X 10.8 Mountain Lion.

• Catalan localization by Ben Montoliu Roura.
• Traditional Chinese localization by John Wuson.
• Dutch localization by Ronald van der Meer.
• Spanish localization by Emilio Perez Egido.
• French localization by Matthieu Landry.
• Hungarian localization by Laszlo Kalman.
• Polish localization by Marek Piekielnik.
• Finnish localization by Johan Fromholdt.
• Italian localization by Paolo Navaretti.
• Swedish localization by Bitfield.

Tham khảo thêm  Subtitle Studio - Ứng dụng tạo và chỉnh sửa phụ đề trên Mac

RoadMovie 2.7.3.1

https://www.fshare.vn/file/QVWM6OLN7S66

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.