ScreenFlow – Quay phim màn hình trên Mac

Mar 31, 2020
FEATURED
1 3

ScreenFlow – một chương trình phần mềm ứng dụng nữa của hãng Telestream, có chức năng ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống thông qua màn hình desktop. Chương trình hoạt động tốt với hệ điều hành Mac

với tính năng hỗ trợ mạnh mẽ trong việc ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống màn hình desktop, với độ chuẩn xác, độ nét cao, đầy đủ các chi tiết bao gồm cả âm thanh của hệ thống. Bên cạnh đó, khi người sử dụng thay đổi kích cỡ video để trình chiếu với QuickTime, ScreenFlow sử dụng các thuật toán và sức mạnh của card đồ họa (GPU) để mang đến cho người sử dụng các đoạn video với chất lượng tốt nhất có thể, với tính năng này, người sử dụng thậm chí có thể quan sát được cả những đoạn text ở kích cỡ nhỏ và trung bình trong đoan video.

ScreenFlow 4.0.2

http://www.fshare.vn/file/TMFT3XMVPT/

ScreenFlow 5

https://www.fshare.vn/file/EGTIS4ZBCGY9

ScreenFlow 5.0.5

https://www.fshare.vn/file/F58CSOTR2OYI

ScreenFlow 6.2

https://www.fshare.vn/file/GUL815FDDFP2

ScreenFlow 6.2.1

https://www.fshare.vn/file/DH1DJDXDNYN1

ScreenFlow 7

https://www.fshare.vn/file/GQ1NYJJVGC22

ScreenFlow 7.1 (29890)

https://www.fshare.vn/file/UE8OGY928OG1

ScreenFlow 7.1.1

https://www.fshare.vn/file/TY25AOCEMQKC

ScreenFlow 7.3

https://www.fshare.vn/file/3AV8BIFAXJNB

ScreenFlow 7.3.1

https://www.fshare.vn/file/MHBU3KDSOQC8

ScreenFlow 8.0

https://www.fshare.vn/file/J75SD48HIS66

ScreenFlow 8.1

https://www.fshare.vn/file/Y1WACKM6NG4Y

ScreenFlow 8.2

https://www.fshare.vn/file/G52KDW6UJS52

ScreenFlow 8.2.3

https://www.fshare.vn/file/21MU4PW86S9M

ScreenFlow 8.2.4

https://www.fshare.vn/file/PTOP9SY6QW2A

ScreenFlow 8.2.5

https://www.fshare.vn/file/1YEVXQOW996V

ScreenFlow 8.2.6

https://www.fshare.vn/file/MG2Q8M7UCXFZ

ScreenFlow  9.0.1

https://www.fshare.vn/file/AM1ZMWCQFNQF

ScreenFlow  9.0.2

https://www.fshare.vn/file/H7BPA25APGVP

ScreenFlow  9.0.3

https://www.fshare.vn/file/GC32TQUUE6E8

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Awesome Screenshot - Ứng dụng chụp màn hình nâng cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.