Shimo – VPN Client cho Mac

Nov 2, 2019
Developer
0 0

Shimo là công cụ kết nối VPN được tin dùng nhất trên Mac, dựa trên công nghệ bảo mật mới nhất hiện có. Quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu của bạn được bảo vệ khi sử dụng Shimo để thiết lập kết nối mạng.

Shimo cung cấp công nghệ mã hóa như AES-256, thậm chí còn được chứng nhận bởi các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp toàn cầu và quân đội. Nhưng mã hóa chỉ mạnh như liên kết yếu nhất của nó. Do đó, các thuật toán băm SHA-2, bảo mật gần như tuyệt đối.

Main Features

 • Highest Security Standards
 • Optimized User Experience
 • Multitude of VPN Protocols
 • Concurrent Connections
 • Automated Connections
 • Two-Factor Authentication NEW
 • Statistics and Accounting NEW
 • Exporting and Deployment NEW
 • OS X Yosemite / El Capitan NEW

Requirements

 • Intel, 64-bit processor
 • OS X 10.9 or later

Cách Cr4ck (Dành cho các bản cũ, bản mới chỉ kéo vô Application là xài)

Includes Paddle Generic Keyfile Maker v2.2 by C.O.R.E.
Instructions
1. Copy App to /Applications ( DO NOT LAUNCH YET! )
2. Launch Keyfilemaker, enter your desired email (or use the default)
3. Click “Open” and select /Applications/AppName.app, then click “Save”
4. Enjoy!
Please note:
KeyGgen should be used BEFORE opening app for the first time for the best results.
If having issues, remove app with AppCleaner and run in terminal:
killall -HUP cfprefsd then try again!
If you have trouble upgrading the helper tools quit shimo then run these two commands:
sudo killall com.feingeist.shimo.helper
sudo rm /Library/PrivilegedHelperTools/com.feingeist.shimo.helper
And then relaunch Shimo and re-install the help tools from the advanced menu.

Tham khảo thêm  Navicat for SQL Server - Phần mềm hỗ trợ quản lý SQL Server

Shimo 4.0.2

https://www.fshare.vn/file/FQ9SVPP7IQWZ

Shimo 4.1.4.2

https://www.fshare.vn/file/EOZNZTTD33TO

Shimo_5.0.1

https://www.fshare.vn/file/NXF1KHIUE58F

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.