Shredo – Xóa file vĩnh viễn, an toàn

Shredo là phần mềm dành cho các bạn cần xóa một file, thư mục nào đó 1 cách triệt để, xóa vĩnh viễn không thể phục hồi. Phần mềm dùng thuật toán băm (kiểu như cho vào máy hủy giấy để cắt nhỏ chứ không phải chỉ là vo tròn rồi vứt vào sọt rác). Nhờ đó mà dữ liệu bạn xóa sạch tuyệt đối và đảm bảo không thể phục hồi.

Phần mềm có 3 phương thức băm: 1 pass, 7 pass hay 35 pass với mức độ xóa an toàn tăng dần:

  • 1-pass – Offers good security and quickest erase of data. It deletes access information to your files and writes random bytes over the data once.
  • 7-pass – Slower speed, but better security than 1-pass. Writes over data 7 times, based on US Department of Defence (DoD) 5220-20 M standard algorithms.
  • 35-pass – Slowest, but offers the best security. Erases file access info and writes over the data 35 times, based on the Gutmann method for deletion.

Shredo 1.2.6

https://www.fshare.vn/file/WJOKIJYYO9VD

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.