Sierra Cache Cleaner – Công cụ bảo trì hệ thống toàn diện

Oct 4, 2017
MAC APPLICATION
0 1

Sierra Cache Cleaner là một công cụ bảo trì hệ thống tuyệt vời cho macOS. Sierra Cache Cleaner giúp bảo trì hệ thống đơn giản với giao diện cực kỳ đơn giản và dễ dàng với nhiều chức năng hữu ích. Những người dùng chuyên môn  đánh giá rất cao những công cụ mạnh mẽ mà Sierra Cache Cleaner cung cấp.

Sierra Cache Cleaner là một trong những công cụ bảo trì hàng đầu thế giới với hàng triệu lượt tải xuống trên toàn cầu.

Features
Maintenance. Sierra Cache Cleaner is a one-stop solution for all of your macOS X maintenance needs. Intel or PPC, Tiger or Sierra, SCC has the tools to keep your system running at its best.
Optimization. Sierra Cache Cleaner can improve system performance by tuning Internet and file cache settings, implementing RAM disks, and cleaning out various cached and stale data.
Customization. Sierra Cache Cleaner lets you control your macOS X experience. Turn off Spotlight or Dashboard, or turn on a Login Items folder.
Disaster Planning. Sierra Cache Cleaner lets you create a bootable installer USB drive from your Sierra download that will boot and install Sierra on any supported machine.
Antivirus. Sierra Cache Cleaner helps protect your system from malware. SCC adds three additional layers of malware protection to Sierra, and ships with the powerful ClamAV antivirus built in.

Sierra Cache Cleaner_11.0.6

https://www.fshare.vn/file/AHBU2EJAHAPH

Sierra Cache Cleaner 11.1.0

https://www.fshare.vn/file/DGWVF9OEMN4B

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  iStatistica Pro - Ứng dụng theo dõi thông tin hệ thống
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.