skEdit – Công cụ Edit file HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion... - Apps, Games, Tips for macOS

skEdit – Công cụ Edit file HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion…

Jun 11, 2017
Developer
0 0

SkEdit (Trước đây là skHTML) là một trình soạn thảo văn bản với một tập trung vào phát triển Web. Nó bao gồm các tính năng hỗ trợ chỉnh sửa HTML, CSS, JavaScript, PHP, Perl, Python, ASP, Ruby / Rails, SQL, ActionScript và ColdFusion.

Các tính năng này bao gồm một Project View tích hợp để dễ dàng chỉnh sửa toàn bộ dự án của các tệp, tô màu cú pháp, hoàn thành mã và gợi ý, SFTP / FTP / WebDAV tích hợp cho việc chuyển và truyền File, Tidy tích hợp vào các tập tin sạch, tìm kiếm và thay thế mạnh mẽ trên một Nhiều tệp với các biểu thức chính quy hỗ trợ, đoạn trích để lưu các phần văn bản được sử dụng thường xuyên và hơn thế nữa.

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  jAlbum - Phần mềm giúp tạo Web photo album từ ảnh hoặc Video

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới