Smart Shooter – Điều khiển máy ảnh của bạn từ máy Mac

Jan 2, 2020
MAC APPLICATION
1 0

Smart Shooter cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn máy ảnh của bạn từ máy Mac, cho phép bạn tự do khám phá và thử nghiệm để giúp chụp ảnh hoàn hảo.

Hỗ trợ gần như hầu hết các máy ảnh mới hiện nay. Phần mềm giúp bạn kết nối máy ảnh với máy Mac của bạn và thực hiện tác thao tác điều chỉnh, chụp… ngay trên máy Mac

Smart Shooter 3.29

https://www.fshare.vn/file/4OV4MG8E41KI

Smart Shooter 3.31

https://www.fshare.vn/file/PRFJ74PW84J7

Smart_Shooter_3_3.38

https://www.fshare.vn/file/9KRX3B38M7T9

Smart_Shooter_4_4.0

https://www.fshare.vn/file/6APGUOJF6BU1

 Smart_Shooter_4_4.1

https://www.fshare.vn/file/1A4DC9YTXYQI

Smart_Shooter_4_4.11

https://www.fshare.vn/file/FRC23W3GOSPW

Smart_Shooter_4_4.12

https://www.fshare.vn/file/2YBFW15BV6XX

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  JPEGmini Pro - Công cụ nén ảnh JPEG tuyệt vời

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.